Il·luminació de l’escenografia de l’acte innaugural de l’Expo de Zaragoza en 2009.

CLIENT
FOCUS

SERVEIS