Sessió fotogràfica per a la incrustració d’imatges de veïns i veínes d’avui en imatges antigues provinents de la recuperació d’imatges d’arxiu de la Dreta de l’Eixample.

CLIENT

Casa Elizalde

SERVEIS