Il·luminació de la façana de l’Ajuntament per a les festes nadalenques de 2009.

CLIENT
Ajuntament d’Hospitalet

SERVEIS