Il·luminació de la façana i de la plaça de l’Ajuntament amb sistema LED, a partir d’una idea creativa basada en la col·locació d’esferes autoil·luminades i dotades d’efectes acústics.

CLIENT

Ajuntament de L’Hospitalet

SERVEIS