Control d’il·luminació i direcció de fotografia de la segona edició de l’anunci de la campanya “Envàs, on vas?”