Projectes de Material_càmeres
L'aprenent

L’aprenent

Carlight ha posat material d’il·luminació i l’equip de càmera Canon 7D. Xavier Costas signa la direcció de fotografia de L’Aprenent.

Clip Geloso de Bruno Oro

Clip Geloso de Bruno Oro

Direcció de fotografia i lloguer material d’il·luminació i de càmera.
Servei de maquillatge.