AVÍS LEGAL I PROTECCIÓ DE DADES

Aquest avís legal regula les condicions generals d’accés i ús del lloc web accessible en l’adreça www.carlight.cat (d’ara endavant el web), que CARLIGHT S.L. posa a disposició dels usuaris d’Internet.
L’ús del web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes les disposicions incloses en aquest avís legal. En conseqüència, l’usuari del web l’ha de llegir atentament cada vegada que es disposi a usar el web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del seu titular o degut a alguna canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

 

1.- TITULARITAT DEL WEB

Raó Social de l’Empresa: CARLIGHT S.L.
Nombre del titular: CARLIGHT S.L.
Domicilio social: C/ Tarragona 10
Población: L’Hospitalet
Provincia: Barcelona
C.P.: 08901
C.I.F.: B60285178
Telèfon de contacte: 639490527
Correu electrònic: info@carlight.cat
Dades registrals: Tomo 25.655, foli 29, full B-92.534

 

2.- OBJETE

El web facilita als seus usuaris accés a informació i serveis prestats per CARLIGHT S.L. (CARLIGHT d’ara endavant) a les persones i organitzacions interessades.

 

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB

L’accés i l’ús del web és gratuït i no exigeixen la prèvia subscripció o registre dels usuaris.

 

4.- CONTINGUTS DEL WEB

L’idioma utilitzada pel titular del web és el català. CARLIGHT no  es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma del web per l’usuari, ni de les seves conseqüències.
CARLIGHT podrà modificar els continguts sense avís previ, suprimir-los i canviar-los dins del web, i també la forma en què s’hi accedeix, sense justificació alguna i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que aquests puguin ocasionar als usuaris.
Es prohibeix l’ús dels continguts del web per a promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sen se l’autorització de CARLIGHT, ni remetre publicitat o informació valent-se dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització es gratuïta o no.
Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers en les pàgines del seu web, dirigits cap a aquest web, seran per a l’apertura de la pàgina web completa, no podent-se manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de CARLIGHT.

 

5.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tant l’accés al web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda és d’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. CARLIGHT no respondrà de ninguna conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o és. CARLIGHT no es fa responsable de les errades de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats en ell, com o conseqüència de:
– la presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió a los serveis i continguts de la web
– un mal funcionament del navegador
– l’ús de versions no actualitzades

CARLIGHT no es fa responsable de la fiabilitat i la rapidesa dels hiperenllaços que s’hi incorporen en el web per a l’apertura d’altres webs. CARLIGHT no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitzà dels continguts o serveis als que pugui accedir l’usuari por mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament dels webs cap on apunten.

CARLIGHT no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir al seu web o d’altres als que s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquest web.

 

6.- ÚS DE LA TECNOLOGIA “COOKIE”

El web de CARLIGHT no utilitza cookies ni qualsevol altre procediment invisible de recollida d’informació quan l’usuari hi navega, respectant en tot moment la seva confidencialitat i la seva intimidat.

 

7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Son propietat de CARLIGHT tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web, així com dels continguts que presenta. Qualsevol ús del web o dels seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament a CARLIGHT, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts del web, de manera que cap usuari podrà portar a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de CARLIGHT.

 

8.- POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

CARLIGHT garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals de qualsevol tipus que ens proporcionin els nostres clients i proveïdors.

 

Amb quina finalitat tractem les dades personals?
Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar els nostres serveis, per a la gestió administrativa i la facturació dels serveis prestats, així com per fer arribar comunicacions comercials sempre amb el permís previ expressat pel destinatari.

 Quant de temps conservarem les dades personals?
Les dades es conservaran el temps que es mantingui la relació comercial i, si s’escau, durant els anys necessaris per tal de donar compliment a les obligacions legals.

A quins destinataris es comunicaran les dades?
Les dades només es tracten a CARLIGHT i no es comparteixen amb cap altra organització, a excepció de la compartició d’informació que de manera acordada es produeixi en el marc de producció i gestió de cada projecte i el compliment de les obligacions legals, administratives i fiscals.

Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països. Quan treballem amb plataformes de gestió o repositoris de dades i núvols que treballen a nivell internacional comprovem que aquests compleixin amb els criteris de privacitat que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades.

Quins són els drets quan ens faciliten dades personals?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en CARLIGHT estem tractant dades personals que li concerneixin o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins amb què van ser recaptats.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. També en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CARLIGHT deixarà de tractar les dades, excepte quan hi hagi motiu legítims imperiosos o per a l’exercici de la defensa de possibles reclamacions. Vostè podrà exercitar materialment els seus drets adreçant un mail a info@carlight.cat. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas què senti conculcats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de Protecció de Dades competent, Agencia Española de Protección de Datos, a través del seu lloc web: www.apdcat.gencat.cat

Com hem obtingut les dades personals?
Les dades personals que tractem en CARLIGHT procedeixen de la persona interessada o d’alguna font autoritzada a comunicar-les. Las categories de dades que es tracten són:
• Dades d’identificació
• Dades de contacte (telèfons, adreces postals i electròniques, altres dades de contacte)

No es tracten dades especials.