Instal·lació fixa de la il·luminació arquitectural de la façana principal de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

Client: Ajuntament de L’Hospitalet