CARLIGHT ha participat en spots publicitaris de Banc Sabadell amb serveis de muntatge d’estructura i d’il·luminació.

Client: Banc Sabadell