CARLIGHT ha participat en el rodatge de diversos vídeo clips de Shakira amb serveis d’il·luminació.

Client: